Rytkönen, Arvo Tillbaka

Rytkönen, Arvo (född 4/11 1929 Virolahti, död 24/2 1980 Bonn), diplomat, pol.kand. 1957. R., som blev en av Finlands mest betrodda handelspolitiska förhandlare genom tiderna, tillbringade sex år som anställd vid riksdagsbiblioteket (1951-57). Han antogs 1958 som attachéaspirant vid utrikesministeriet, varefter karriären gick via ambassaderna i Moskva och Alger till generalkonsul i dåvarande Leningrad 1970. Han blev chef för handelspolitiska avdelningen 1973 och understatssekreterare 1976. Däremellan var han handels- och industriminister i Liinamaas tjänstemannaregering 1975.

R. hade förvärvat gedigna kunskaper om östhandeln. Då Finlands och Sovjetunionens politiska ledare hade omfattat tanken på ett program på lång sikt för handelsutbytet var det R. som utarbetade ett konkret handelsprogram. Han lyckades motverka sovjetiska expansionsplaner in i finländskt näringsliv via ett planerat ryskt trävarubolag. Han insåg tidigt att Finland inte fick bli för ensidigt beroende av den ryska oljeimporten. Han skötte förhandlingar med Saudiarabien med framgång och fick till stånd en samarbetskommission med det rika oljelandet.

R. utsågs till ambassadör i Bonn 1979. Där hann han verka endast ett år innan han avled genom en olyckshändelse i hemmet 1980. Sin förmåga att påverka och ta upp konkreta frågor visade han då Springer-pressens ledande organ Die Welt meddelade "som en vänskapsgest till ambassadören" att man avstår från att använda ordet Finnlandisierung. (Suomalainen diplomaatti, red. A. Mansala, J. Suomi, 2003)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), diplomater
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Finlands utrikespolitik
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 07.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi