Reuter, Mikael Tillbaka

Reuter, Gunnar Egid Roger Mikael (f. 17/5 1943 Hfrs), filolog och språkvårdare, fil.lic. 1982, son till Ole R. Han var 1976-87 forskare och 1987-92 specialforskare med ansvar för den svenska språkvården vid Forskningscentralen för de inhemska språken; 1992 blev han utnämnd till chef för den svenska avdelningen. Inom språkvården har R. varit verksam även i nordiska sammanhang, sedan 1976 som medlem av den Sverigefinska språknämnden, 1978-94 av styrelsen för Nordiska språksekretariatet, sedan 1997 av Nordiska språkrådet/Nordens språkråd som bedriver nordiskt språksamarbete. Han är sedan 1981 chefredaktör för Språkbruk och har publicerat ett stort antal artiklar och skrifter med finlandssvenska, språkvård och språkriktighet som tema, bl.a. Att förstå varandra i Norden (jte Catharina Grünbaum, 1982), Översättning och språkriktighet (1991), Svensk uttalsordlista (jte Jamima Löfström, 1994), Finlandssvensk ordbok (jte Charlotta af Hällström, 2000, jte Charlotta af Hllström-Reijonen, 2008), Översättning och språkriktighet (senaste utgåva 2006). Språkspalten Reuters ruta i Hufvudstadsbladet har R. gett ut i bokform, Reuters rutor (1992), del 2 (1996) och del 3 (2007). För sina insatser för bl.a. den svenska språkvården i Finland har R. tilldelats flera utmärkelser. Han promoverades 2001 till filosofie doktor h.c. vid Umeå universitet. (Ann-Marie Ivars)

ReuterMikael

Reuter, Mikael. Har bl.a. genom sin språkspalt i landets största svenskspråkiga tidning bidragit till att tukta ett av finskan påverkat språkbruk. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
forskare, språkvård, filologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi