Rettig Group Oy Ab Tillbaka

Rettig Group Oy Ab, Hfrs (Åbo till 1977), koncern inom metallindustri och rederiverksamhet. 1845 inledde Pehr Cerelius Rettig tobakstillverkning i Åbo. 1940 förvärvades aktiemajoriteten i tobaksfabriken Ph.U. Strengberg & Co. Ab (gr. 1762) i Jakobstad. R. och Strengberg fusionerades 1976 till Oy Rettig-Strengberg Ab. 1995 lämnade R. tobaksbranschen slutligt. Bolaget var 1898 med om att grunda rederiet Bore, och 1924 övertog Hans von Rettig aktiemajoriteten. 1992 överläts driften av fartygen till Finnlines, men R. fortsätter att äga lastfartyg. Sedan Rettig-Bore 2006 köpt Rederi Ab Engship omfattade dess flotta totalt 21 fartyg med drygt 500 anställda.

Engagemanget inom metallindustrin inleddes 1970 genom köpet av Purmo produkt Ab (gr. 1953). Redan då tillverkades värmeradiatorer, som sedermera blev huvudartikeln. Den viktigaste marknaden för Rettig ICC är sedan länge Centraleuropa, där även radiatortillverkningen sker med undantag för fabriken i Jakobstad (Rettig lämpö Oy). R:s tredje verksamhetsområde i dag är fastighetsinvesteringar (Tarkala Oy). På 1970- o. 80-t. framställde R. också sötsaker. 1984 förvärvades Oy Sinebrychoff Ab, som avyttrades 1998-2000. På 1990-t. var R. även engagerat inom saft- och alkoholdrycksbranscherna. Omsättningen 2005 var 604 milj. € (Rettig ICC:s andel över 90 %) och antalet anställda 3 640. R. är fortfarande familjeägt. (E. Bahne, P.C. Rettig & Co 1845-1945, 1950) (Gunhard Kock)


Rettigfabrik.jpg

Rettig Group Oy Ab. Förknippades länge med tobaksindustrin. Här en interiör från bolagets tobaksfabrik i Åbo ca 1900. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
rederier, koncerner, fabriker, metallindustri, tobaksindustri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Industri
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.06.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi