Rapola, Martti Tillbaka

Rapola, Martti Olavi (f. 10/11 1891 Nyslott, d. 27/8 1972 Hfrs), språkforskare, fil.dr 1923. R. var 1924-30 professor i finska och därmed besläktade språk vid Åbo universitet och 1930-57 i finska språket vid Helsingfors universitet. Han förestod stiftelsen Sanakirjasäätiö 1931-45 och var från 1947 ordförande i Suomalaisen kirjallisuuden seura. R. utgav 450 undersökningar i finsk dialektologi, ljud- och ordhistoria samt det finska skriftspråkets utveckling. Klassiker är böckerna Suomen kirjakielen historia pääpiirteittäin (1933) och Suomen kielen äännehistorian luennot (1966). Han satte igång arbetet på Vanhan kirjasuomen sanakirja. Bland hans populärt hållna böcker märks Vanha kirjasuomi (1945) och Johdatus suomen murteisiin (1947, ny uppl. 1961). R. framträdde även som skönlitterär författare. Erhöll akademikers titel 1972.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter