Rahkonen, Matti Tillbaka

Rahkonen, Matti (f. 17/6 1945 Jyväskylä lk), filolog, fil.dr 1982. R. disputerade 1982 på en avhandling i syntax och semantik, Om existens, tid och lokalitet i svenskan, och har även intresserat sig för inlärning av svenska som andraspråk. Han var 1981-84 tf. professor i nordisk filologi vid Jyväskylä universitet och innehar sedan 1984 denna lärostol som ordinarie professor. (A-M.I.)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter