presidentens slott Tillbaka

presidentens slott i Hfrs, tidigare tjänste- och representationsbostad för republikens president, används numera enbart för kansli- och representationsändamål. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1813-14 av kommerserådet J.H. Heidenstrauch i nyklassisk stil enligt ritningar av Pehr Granstedt. Huset är byggt som ett parisiskt adelspalats med huvudbyggnaden indragen från gatan och flyglar på var sida om gården mot gatan. Det inköptes 1837 av staten och byggdes om till kejserligt palats (C.L. Engel) samt invigdes 1845. I samband med ändringen skapades bl.a. matsalen, spegelsalen och kapellet, numera bibliotek. Alexander II kom på besök till öppningen av 1863 års lantdag, och i augusti 1885 gjorde Alexander III och kejsarinnan Maria Feodorovna en tredagarsvisit.

Slottet utvidgades och byggdes om 1906-07 (J. Ahrenberg). Under första världskriget tjänstgjorde det som militärsjukhus och hade 1915 besök av Nikolaj II. Det mest uppmärksammade evenemanget på P. är numera den årliga balen på självständighetsdagen med flera tusen av presidenten inbjudna gäster. Förestås av en slottsfogde. Byggnaden renoverades 1969-73 enligt ritningar av Sirkka Tarumaa.

PresidentensSlott

presidentens slott, som överblickar Salutorget i Hfrs, representerar en återhållsam, flera gånger ombyggd empirearkitektur. Det är ändpunkten för Helsingfors garnisons vaktparad, som har långa traditioner men numera arrangeras endast en gång i veckan (fredagar) sommartid. Foto: Schildts bildarkiv, T. Örsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi