Poijärvi Arvi Tillbaka

Poijärvi (t. 1906 Boijer), Lauri Arvi Pellervo (f. 25/8 1900 Hfrs, d. där 2/8 1986), skolman och encyklopedist, fil.dr 1932. Poijärvi undervisade 1929-67 i naturalhistoria och geografi vid finska normallyceum i Helsingfors, från 1959 som överlärare. Åren 1936-46 tjänstgjorde han dock vid Skolstyrelsen, vars generaldirektör han var 1942-45. Under andra världskriget tjänstgjorde Poijärvi från 1940 som överombudsman för Finlands vapenbrödraförbund och som huvudredaktör för dess tidskrift Aseveli-Vapenbrodern. Han var 1945-67 chef för den encyklopediska avdelningen vid förlaget Otava och framträdde även som pianist och körledare, bl.a. för Ylioppilaskunnan laulajat 1928-31. Poijärvi framlade en plan för införandet av enhetsskolan redan under andra världskriget och var sedermera ordförande för den s.k. skolreformkommissionen (även kallad Poijärvikommissionen) som 1966 framlade sitt betänkande med förslag till allmän målsättning för grundskolan, ett förslag som till stora delar förverkligades. Utgav 1958 verket Suomalaisen tietosanakirjan vaiheita, som behandlar uppslagsverkens historia i Finland. Erhöll professors titel 1965.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi