Pellinge Tillbaka

Pellinge, fi. Pellinki, ögrupp i Finska viken, hör till Borgå stad men ligger omkring 25 km s.o. om stadskärnan. P. skärgård, som består av de höglänta Stor- och Lillpellinge samt omkring tvåhundra närliggande öar och holmar, omtalas första gången 1431. Man antar att där under medeltiden fanns en befäst hamn som var en viktig etapp i trafiken mellan västra Finland och Viborg.

Öarna fick senast på 1500-t. en bofast befolkning, som huvudsakligen livnärt sig av fiske och jordbruk; båtbyggeri har bedrivits i mindre skala. Befolkningen uppgår till ca 270 personer (2005). En färja började trafikera mellan Stor-Pellinge och fastlandet 1964, och 1983 färdigställdes en ny vägförbindelse som innefattar tre broar. Pellinge fyr var verksam 1835-63 och förstördes slutligen 1940. Fyren lever vidare genom att den senare varianten, igenkänningsbåken, har stått som förebild för Tove Janssons Muminhus. Av historiska tilldragelser i trakten kan nämnas det s.k. Pellingeslaget, som utkämpades 11/2 1918; samma dag anses Pellingekåren (frikårer) ha blivit till. (Pellingeboken 1-4, 1977-96)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi