Palmgren, Pontus Tillbaka

Palmgren, Pontus (f. 27/4 1907 Hfrs, d. där 26/11 1993), zoolog, fil.dr 1930, son till Alvar Palmgren. Han blev 1930 amanuens vid Helsingfors universitets zoologiska museum, innehade 1940-71 den svenskspråkiga professuren i zoologi, var 1952-72 prefekt för Tvärminne zoologiska station och 1958-65 universitetets prorektor. Tack vare sin mångsidighet och sin uppslagsrikedom kom Palmgren att bl.a. genom sina många elever ha ett stort inflytande på biologins vidare utveckling. Med utgångspunkt i ornitologin blev han en pionjär inom såväl ekologin (där doktorsavhandlingen om fågeltaxering representerar en tidig strävan att förena djur- och växtekologi), den funktionella anatomin, och beteendeforskningen (etologin), där hans undersökningar av fåglarnas flyttningsdrift och dygnsrytmik samt hoppspindlarnas yngelvård är särskilt betydande. Boken Eläinpsykologia (1954) var banbrytande i Finland. Palmgrens faunistiska och taxonomiska storverk om spindlar (Die Spinnenfauna Finnlands I-VIII, 1939-77) ger vid sidan av sitt vetenskapliga innehåll även prov på hans konstnärliga skicklighet. Fil.dr h.c. 1978. (Kristian Donner)PalmgrenP.jpgPalmgren, Pontus. Hans undersökningar av fåglarnas flyttningsdrift och dygnsrytmik är särskilt betydande. Foto: Museiverket.


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), zoologer, zoologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Zoologi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg