Palmgren, Alvar Tillbaka

Palmgren, Alvar (f. 28/4 1880 Hfrs, d. där 30/11 1960), botanist, disputerade 1912, fil.dr 1914. Palmgren undervisade i flera decennier i naturalhistoria vid olika läroverk i Helsingfors (längsta tiden, 1904-48, vid Nya svenska läroverket); var 1916-24 docent, 1924-28 adjunkt och 1928-50 svenskspråkig professor i botanik vid Helsingfors universitet, svensk prorektor vid universitetet 1947-50. Hans forskning berörde främst Ålands flora och vegetation; i över 160 arbeten behandlade han såväl de enskilda kärlväxtarterna som vegetationen och floran i lövängar, barrskogar och på havsstränder. Han gjorde också omfattande växtsystematiska studier av Carex -gruppen Fulvellae (num. Extensae) i Fennoskandien. Palmgren var 1920-57 ordförande i Societas pro Fauna et Flora Fennica. Han var initiativtagare till den s.k. värnpliktsstrejken i början av 1900-t.PalmgrenA.jpgPalmgren, Alvar. Hans forskning berörde främst Ålands flora och vegetation. Foto: Museiverket.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), botaniker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Botanik
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg