Palmén, Fanny Tillbaka

Palmén, Fanny Amalia (f. 1/7 1842 Hfrs, d. där 20/2 1905), lärare, filantrop, halvsyster till Evert Palmén. Hon arbetade på olika sätt till förmån för nödlidande i Helsingforsslummen. 1878 blev Palmén föreståndare för en privat skola som grundades för barnen i det s.k. Antipoffska huset vid Unionsgatan, en byggnad där omkring 600 personer bodde under fattiga och miserabla förhållanden. Barnen fick lära sig att läsa och skriva samt dessutom olika praktiska färdigheter. Palmén bidrog verksamt till grundandet av Konkordiaförbundet 1885 och var dess sekreterare i tjugo år. Hon var också aktiv medlem i kvinnosaksförbundet Unionen och martharörelsen.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi