områdesarkitekt Tillbaka

områdesarkitekt, arkitekt som tjänstgör som flera kommuners gemensamma expert på planläggning, styrning av byggandet och vård av kulturmiljön. O. kan även ge invånarna rådgivning i byggnadslovsfrågor. Enligt markanvändnings- och byggnadslagen (byggnadslagstiftning) bör kommuner med mindre än 6 000 invånare arrangera den lokala planläggningen under koordinering av en o. Kommunerna kan sinsemellan ingå avtal om områdesarkitektverksamhet och kan för detta beviljas statsstöd av miljöministeriet. 2004 betjänades över hundra kommuner i Finland av o. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter