Östling Jim Tillbaka

Östling (t. 1908 Gustafsson), Gustav Jim (f. 24/11 1884 Mariehamn, d. 29/4 1955 Hfrs), läkemedelskemist, provisor 1908, fil.dr 1914, far till Gustaf Ö. Han blev 1915 docent i kemi vid Helsingfors universitet och var adjunkt i kemi från 1923 till 1938, då hans tjänst sattes på indragningsstat eftersom han inte klarade det finska språkprovet. Ö. var verksam vid läkemedelsfabriken Medica, dess tekniska chef från 1944.

Ö. deltog som sakkunnig vid behandlingen av Ålandsfrågan vid fredskonferensen i Paris 1919. Han intresserade sig tidigt för den medicinska användningen av radioaktiva isotoper och donerade till medicinska understödsföreningen Liv och hälsa pengar för sådan forskning. Erhöll professors titel 1938. (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter