Österbottniska Posten Tillbaka

Österbottniska Posten, tidskrift, gr. 1882 under namnet Mellersta Österbotten av kantorn Johan Wilhelm Nessler (1848-1910); antog 1884 namnet Ö. Tidskriften utgavs av den nesslerska släkten som ett lokalt veckoblad i Nykarleby fram till 1968, då den övertogs av Jakobstads Tidning och blev ett notis- och annonsorgan för Svenska Österbottens ungdomsförbund med Jakobstad som utgivningsort. Utgivningen upphörde 1985 men återupptogs 1997 i Svenska Österbottens ungdomsförbunds regi som en gratistidning. Utkommer en gång i månaden och delas ut till alla svensk- och tvåspråkiga hushåll i Österbotten. Upplagan var ca 47 000 exemplar 2006.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, tidskrifter, gratistidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Massmedier
Skapat 10.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi