Österbottningen Tillbaka

Österbottningen, dagstidning (7-dagars, sedan 2004) utkom i Karleby. Tidningen tillkom 1898 som en efterträdare till den 1883 grundade Norra Posten ; detta är idag namnet på en gratistidning som tryckeribolaget utger sedan 2000. Österbottningen grundades som en konkurrent till allmogebladet Svenska Österbotten (gr. 1894), som nedlades 1898. Tidningen var till en början ultrasvensk och starkt högersinnad, men motarbetade Lapporörelsen på 1930-t. och företrädde under andra världskriget en fredsvänlig linje. Föreningen Konstsamfundet förvärvade aktiemajoriteten i Ab Österbottningen 1990; därtill ägde HSS-media sedan 1999 en aktiepost på 35 %. Upplagan var 2005 ca 4 800 exemplar. Tidningen sammanslogs 2008 med Jakobstads Tidning, varvid den nya tidningen Österbottens Tidning bildades.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Massmedier
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi