Nylands dragonregemente Tillbaka

Nylands dragonregemente, fi. Uudenmaan rakuunarykmentti, truppförband organiserat 1634 som Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente (kavalleri). Det deltog i alla krig under stormaktstiden och utmärkte sig bl.a. vid Wittstock, Leipzig, Warszawa och Lund. Indelt på 1 000 rusthåll av Karl XI (indelningsverket) kämpade regementet under Karl XII och förintades 1709 genom slaget vid Poltava och kapitulationen i Perevolotjna. Det uppsattes därefter på nytt i hemlandet och deltog i striderna där, men decimerades hårt under Armfelts norska fälttåg. Regementet omvandlades 1721 till dragonregemente (dragon). Efter 1788-90 års krig fick halva regementet sitta av för att bilda Tavastehus jägarbataljon. Båda delarna upplöstes 1809.

Regementet återuppstod i februari 1918 (Lappajärvi). Det nya N. stationerades först i Hfrs, men flyttades 1921 till Villmanstrand som en del av Kavalleribrigaden. Under krigen 1939-44 opererade regementet under denna på flera frontavsnitt. Det utrustades 1944 med cyklar och ombildades till en jägarbataljon, som från 1957 bar det traditionsrika namnet Nylands dragonbataljon (Uudenmaan rakuunapataljoona, Villmanstrand). Förbandet indrogs 1989. (H. Pohjanpää, Uudenmaan rakuunarykmentti. Uudenmaan rakuunapataljoona 1917-68, 1968; Uudenmaan rakuunarykmentti 1918-1947 kuvina, red. J. Paulaharju, 1993)Poltava1709Mv.jpg

Nylands dragonregemente led svåra förluster genom slaget vid Poltava 1709. Kopparstick av Nicolas l´Armessin. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi