Nygård, Toivo Tillbaka

Nygård, Toivo (f. 17/3 1943 Alajärvi), historiker, fil.dr 1978. N. var 1969-82 assistent och 1982-84 överassistent vid Jyväskylä universitet, där han 1993 blev professor i Finlands historia, efter att under mellantiden ha varit bitr. professor och professor vid Tammerfors universitet. Han har intresserat sig bl.a. för Östkarelens och den finländska högerextremismens historia samt undertryckta och marginella samhällsgrupper i ett historiskt perspektiv. Bland N:s arbeten märks Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen (1978), som penetrerar det s.k. Stor-Finland, vidare Suomen palvelusväki 1600-luvulla (1989), ett verk om tjänstefolkets förhållanden i landet under 1600-t., och Erilaisten historiaa (1998), som behandlar marginalgrupper i Finland på 1800-t. och i början av 1900-t.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi