Nordkalotten Tillbaka

Nordkalotten, fi. Pohjoiskalotti, benämning på nordligaste delen av Fennoskandien, kom i bruk i slutet av 1950-t. N. avgränsas i s. av polcirkeln och omfattar i Finland sålunda största delen av Lapplands län. De traditionellt öppna riksgränserna i området har sedan gammalt tillåtit ett rätt obehindrat umgänge mellan befolkningen i de tre länderna på N.: Finland, Norge och Sverige. Under senare delen av 1900-t. byggde man särskilt ut det kulturella samarbetet, men även den gemensamma arbetsmarknaden, regionalpolitiken och miljövården hör till de frågor som har stått i förgrunden i kalottsamarbetet. Två viktiga gemensamma nämnare för områdets invånare är laestadianismen och finska språket. (H. Lindman, Nordkalott, 1964; U. Lindström/L. Karvonen, Nordkalotten i politiken, 1981; M. Lähteenmäki, Kalotin kansaa: rajankäynnit ja vuorovaikutus Pohjoiskalotilla 1809-89, 2004; The North calotte: perspektives on the histories and cultures of northernmost Europe, 2005)

nordkalotten2.jpgNordkalotten. Samerna och samiskan i dess olika varianter sätter sin prägel på kulturen och landskapet. Till området räknas i allmänhet Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge, Norrbottens län i Sverige och landskapet Lappland i Finland. Dessa bildar tillsammans med de nordvästliga delarna av Ryssland även ett Interreg-område. Karta: Magdalena Lindberg.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg