Nordkalk Oy Ab TillbakaNordkalk !OyAb, Pargas, gr. 1991, hette till 2004 NK-Holding Oy Ab. Nordkalk leder sitt ursprung från grundadet av Pargas kalkbergs Ab (Partek Oyj Abp) 1898. 1910 utvidgades kalkbrytningen till Villmanstrand, nu Nordkalks största fyndighet. I början av 1980-talet bildades ett joint venture för kalkbrytning på Gotland. 1991 grundades det gamla Nordkalkbolaget, och 1992 köpte Nordkalk Oy Metra Ab:s kalkgruva Tytyri i Lojo. På 1990-talet förvärvades kalkbrott i Estland och Polen. 2002 köpte Kone Oyj Nordkalks moderbolag Partek, som följande år sålde hela kalkrörelsen till det nya bolaget NK-Holding Oy. Bolaget ägs av Ahlström Capital, !CapMans kapitalplaceringsfonder, Stiftelsen för Åbo Akademi, Veritas, Alandia, Svenska litteratursällskapet m.fl. Produktsortimentet omfattar kalksten, kalkstensmjöl, bränd kalk, släckt kalk, m.m. för industri och lantbruk. Verksamheten bedrivs på 30 orter i åtta länder. Omsättningen var 277,3 milj. € 2009 och antalet anställda omkr. 1 200. Se även kalk- och cementindustri. (Gunhard Kock)

Rettig Group Oy Ab ingick den 19.5.2010 ett avtal med de övriga aktieägarna vilket innebär att Rettigs aktieinnehav i Nordkalk Oy Ab stiger från 49 % till 100%. (red.)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi