Nordiska konstskolan Tillbaka

Nordiska konstskolan i Karleby inledde sin verksamhet 1984. Skolan är på mellannivå och dess syfte är att ge sina elever en kvalificerad konstutbildning, möjligheter till fortsatta konsthögskolestudier och en grund för fortsatt konstnärligt arbete. Undervisningen i N. är på heltid och omfattar bl.a. följande ämnen: landskapsmåleri, foto-, och videokonst, grafik, digital bildbehandling, tredimensionell gestaltning i olika former samt konsthistoria och -teori. N. har en fast lärarpersonal, men mycket av undervisningen vilar på gästlärare. Eleverna kommer från hela Norden och de flesta har någon form av grundutbildning. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi