Nikolainen, Aimo T Tillbaka

Nikolainen, Aimo T (auno) (f. 10/7 1912 Hfrs, d. 24/9 1995 Esbo), kyrkoman, teol.dr 1940. N. intresserade sig under sin kyrkliga bana för ekumeniska frågor och var bl.a. delegat i centralkommissionen för Kyrkornas världsråd 1954-75 och i dess generalförsamling 1948-75; ordförande i Finlands ekumeniska råd 1981-84. Han var 1946-72 professor i nytestamentlig exegetik vid Helsingfors universitet och 1972-82 biskop i Helsingfors stift, på vilken post han bl.a. arbetade för att öppna prästämbetet för kvinnor. N. var vidare 1951-69 ordförande i Finlands kyrkas prästförbund och 1973-90 i bibelöversättningskommittén. Bland hans arbeten märks Der Auferstehungsglauben in der Bibel und ihrer Umwelt (3 bd, 1944-92), Uuden testamentin tulkinta ja tutkimus (1971), kommentarer till Nya testamentet, och memoarverket Välähdyksiä (1990).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi