Niiniluoto, Ilkka Tillbaka

Niiniluoto, Ilkka Maunu Olavi (f. 12/3 1946 Hfrs), filosof, fil.dr 1974. N. var 1971-73 forskningsassistent vid Finlands Akademi, 1973-81 biträdande professor i matematik vid Helsingfors universitet och blev 1981 professor i teoretisk filosofi. Han var 1972 gästforskare vid universitetet i Stanford 1972. N. har främst ägnat sig åt frågor inom vetenskapsfilosofin, där han i talrika publikationer utvecklat en vetenskapsrealistisk syn bl.a. på frågan om vetenskapliga framsteg. Särskilt begreppet sanningslikhet har intagit en central roll i hans forskning. Bland hans arbeten kan framför allt noteras Theoretical concepts and hypothetico- inductive inference (tillsammans med Raimo Tuomela, 1973), Is science progressive? (1984), Truthlikeness (1987) och Critical scientific realism (1999). N. har redigerat flera essäsamlingar och utgett läroböcker i vetenskapsfilosofi och logik på finska. N. var 1998-2003 prorektor vid Helsingfors universitet och utnämndes 2003 till rektor. (Lars Hertzberg)

NiiniluotoIlkkaNiiniluoto, Ilkka. Filosofen har innehaft talrika förtroendeuppdrag inom sektorn vetenskap och kultur, bl.a. ordförandeskapet i Filosofiska föreningen i Finland sedan 1975. Foto: Lehtikuva Oy, J. Nukari.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), filosofer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Filosofi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg