Niemi, Antti Tillbaka

Niemi, Antti Johannes (f. 15/9 1928 Tfrs, d. 7/4 2009 Grankulla), teknisk forskare, tekn.dr 1966. Niemi tjänstgjorde 1955-62 inom industrin, undervisade 1962-69 i reglerings- och systemteknik vid Uleåborgs universitet (prof. 1967-69) och var 1969-94 professor i regleringsteknik vid Tekniska högskolan. Han var 1974-77 forskarprofessor och 1979-83 forskningsprofessor vid Statens tekniska forskningscentrals elektrotekniska laboratorium. Bland talrika förtroendeuppdrag märks ordförandeskapet i försvarets vetenskapliga delegation 1977-81 och i Professorsförbundet 1983-84.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg