Nicklin, Egil Tillbaka

Nicklin, Karl Egil Hugo (f. 19/7 1906 Ekenäs, d. 27/6 1991 Hfrs), arkitekt. Efter arkitektexamen 1937 var N. en kort tid anställd vid försvarsministeriet och 1940-47 vid Strömberg Ab. Efter krigsslutet engagerades han vid det av Finlands arkitektförbund SAFA nyinrättade standardiseringsinstitutet, där han verkade som avdelningschef 1947-49 och som vd 1950-71 samt som vice ordförande för Finlands standardiseringsförbund 1950-70. N:s livsverk fick stor betydelse för hela standardiseringsverksamheten i Finland. Han byggde upp ett långvarigt nordiskt samarbete inom bygg- och standardiseringsbranschen, vilket resulterade i grundandet av de olika byggtjänstorganisationerna i de nordiska länderna (bl.a. Bygginformationsstiftelsen), och engagerade sig aktivt i flera samarbetsorgan; bl.a. var han 1950-68 sekreterare för Nordisk byggdag. N. var vidare redaktör för Byggnadskalendern 1952-77 och gav även själv ut bl.a. Svensk-finsk och finsk-svensk ordsamling för byggnadstekniska termer och boken En stadsdels barndom, tillkomsten av femte stadsdelen i Ekenäs (1975). Erhöll professors titel 1970.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter