Näringslivets forskningsinstitut Tillbaka

Näringslivets forskningsinstitut (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA), Hfrs, gr. 1971 för att ersätta Ekonomiska utredningsbyrån (Taloudellinen tutkimuskeskus), inrättad 1946. Institutet bedriver vetenskaplig forskningsverksamhet på nationalekonomins, företagsekonomins och socialpolitikens områden samt uppgör regelbundet ekonomiska prognoser på kortare och längre sikt. Den synligaste publikationen är den fyra gånger per år publicerade prognosen Suhdanne. Institutets verksamhet finansieras av en garantiförening vars medlemmar är arbetsmarknadsorganisationerna Finlands näringsliv EK, Industrins och arbetsgivarnas centralförbund TT och Palvelutyönantajien yleinen työnantajaliitto. Cirka hälften av medlen kommer från andra instanser, bl.a. undervisningsministeriet och EU. N. verkar i nära samarbete med Näringslivets delegation EVA.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter