moderskapsunderstöd Tillbakamoderskapsunderstöd är enligt moderns val antingen av en förpackning med babykläder och andra barnavårdsprodukter ("mammalådan") eller ett penningbelopp.

Folkpensionsanstalten (FPA) har haft hand om moderskapsunderstödet sedan 1994. Ålänningar ansöker om moderskapsunderstödet hos hemkommunen. Ursprungligen infördes m. 1938 som ett stöd för mindre bemedlade mödrar, som tidigare hade fått förlita sig på fattigvården eller privat välgörenhet. Målet med understödet var ursprungligen dels att höja nativiteten, förbättrad hygien i hemmen och att sänka barndödligheten i landet. Sedan 1949 har understödet beviljats mödrar oberoende av inkomsterna, och med åren har förpackningens innehåll blivit allt mångsidigare.

I princip beviljas ett understöd per barn. Flerlingsfamiljer får föhöjt stöd. År 2002 utvidgades moderskapsunderstödet att gälla även adoptivbarn under 18 år.

2009 var moderskapsunderstödets penningbelopp 140 €. Familjer som bor utomlands och därför inte har rätt till m. kan köpa moderskapsförpackningen. Moderskapsförpackningen är unik i sitt slag i hela världen. Se även mödravård. (Tua Kyrklund)
Moderskapsunderstoedmoderskapsunderstöd. "Mammalådan" har utvecklats en hel del sedan år 1938. Majoriteten av familjerna välder den framom ett penningbelop. Foto: Folkpensionsanstalten, A. Söderblom.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: TuaKyrklund
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.08.2009 av Tua Kyrklund
Uppdaterat 28.08.2009 av Tua Kyrklund