mittensamarbetet Tillbaka

mittensamarbetet, benämning på det organiserade samarbete som mot slutet av 1960-t. etablerades mellan centerpartiet, Svenska folkpartiet och liberala folkpartiet. Centerpartiet hade efter valet 1966 förlorat sin position som landets största och inflytelserikaste parti, varför man hade ett visst behov av att liera sig med de mindre partierna i den politiska centern, och därigenom skapa en borgerlig motvikt till socialdemokratin. Samarbetet möjliggjordes av likartade uppfattningar både i utrikes- och inrikespolitiken, men blev snabbt också ett sätt att maximera det politiska inflytandet, i en situation då samlingspartiet inte fanns med i bilden som regeringspolitisk partner.

M. inleddes våren 1967 mellan Svenska folkpartiet och liberala folkpartiet, personifierade av partiordförandena Jan- Magnus Jansson och Mikko Juva, och mot slutet av detta år anslöt sig även centerpartiet med Johannes Virolainen i spetsen. Samarbetet mellan de tre partierna fungerade tämligen väl under 1970-t., men dess fundament raserades på 1980-t. sedan Virolainens efterträdare hade integrerat liberala folkpartiet, som därefter gick mot sin upplösning. Den definitiva slutpunkten för m. i den ursprungliga tappningen kom 1987, då centerpartiet och Svenska folkpartiet gick skilda vägar vid bildandet av regering.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter