Mikkola, Kirmo Tillbaka

Mikkola, Kirmo Ilmari (f. 23/5 1934 Hfrs, d. där 5/5 1986), arkitekt och bildkonstnär, tekn.dr 1984, sonson till Jooseppi Mikkola. Han undervisade 1963-73 vid Tekniska högskolan och var 1974-78 konstnärsprofessor. Mikkola grundade 1963 en arkitektbyrå i Hfrs och innehade en tid även en byrå tillsammans med Juhani Pallasmaa. Han var en av förgrundsgestalterna i 1960-talets revolutionärt tänkande arkitektkretsar, som samlades på den numera legendariska "strandbyrån" vid Sjötullsgatan 1 i Hfrs. Som flitig skribent och debattör i konsttidskriften Taide uppträdde Mikkola som talesman för en arkitektur med social målsättning och förankring i människornas behov; samtidigt pläderade han för hårt moduliserad och rationellt producerad arkitektur samt serieproducerade och billiga småhus. Bland hans främsta egna verk märks ateljéradhus i Träskända, Uleåborg och Åggelby i Helsingfors (det sistnämnda tills. m. Esko Lehti), Pieksämäki idrottshus och Träskända församlingscentrum (1981, tills. m. J. Pallasmaa).

I egenskap av bildkonstnär var Mikkola främst en konstruktivist, som med sina abstrakta arbeten, skulpturer och reliefer ville skapa mönster för en bättre arkitektonisk miljö. Som medlem av den tvärkonstnärliga Dimensiogruppen var han en brobyggare mellan bildkonsten och arkitekturen och deltog i gruppens utställningar. (Patrick Eriksson/Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg