Mela, Martti Tillbaka

Mela, Martti Juhani (f. 22/6 1933 Viborg), biofysiker, tekn.dr 1969. M. var 1975-98 professor i biofysik vid Uleåborgs universitet. Han har i olika repriser företagit längre forskningsresor till USA och olika europeiska länder. Författat ett hundratal vetenskapliga artiklar från biofysikens och den medicinska teknikens områden samt läroboken Johdatus biofysiikkaan (1969). (Peter Holmberg)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter