Markstridsskolan Tillbaka

Markstridsskolan, Villmanstrand, militär läroanstalt för utbildning av armébefäl, inrättades 2001 i stället för det detta år nedlagda Befälsinstitutet, som utbildade befattningsofficerare. Inrättningen räknar sina anor från Vörå krigsskola, som grundades 1918. Utbildningen av stamunderofficerare var från 1921 förlagd till Viborg och under andra världskriget till Tavastehus, varifrån den 1945 flyttades till Villmanstrand.

M. ger kadetterna den gemensamma utbildningen som ingår i utbildningsprogrammet för arméofficerare och utbildning för kandidat- och magisterexamen i militärvetenskaper på infanterilinjen. Skolan erbjuder därtill fortbildning av olika slag i huvudsak för armépersonal. (K. Simola/K. Koivisto, Maanpuolustusopisto 75 vuotta, 1993)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.11.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi