majmiseri Tillbaka

majmiseri, majamiseri (av fi. majamies, inkvarterare), gäldbondeskap inom vilket en bonde och en köpman i staden upprätthöll ett ekonomiskt beroendeförhållande genom permanent byteshandel. Majmiseri var intimt förknippat med den storskaliga tjärbränningen i Finland från 1600-talets början till 1800-talets slut. Också de bönder från Åland och Åboland som levererade livsmedel och andra varor till Stockholm var gäldbönder till borgerskapet där. Liknande relationer mellan köpstadsborgare och bönder förekom också på annat håll i Östersjöområdet, men en samtida term på svenska saknas.

I teorin skulle bonden som hade varor att sälja på stadens torg vända sig till den köpman som erbjöd de bästa villkoren, men i praktiken hade en handelsborgare sina bönder. Borgaren beviljade förskottskrediter mot att bönderna förband sig att leverera sina varor till just honom. Handelsmannen stod till tjänst med mat, dryck och logi när bonden kom med sina varor, då också följande avtal gjordes upp. Bonden fick det salt och det järn han behövde i utbyte mot sina egna produkter. Erläggandet av bondehemmanens skatter i pengar ingick också i systemet. (T. Aunola, Pohjois-Pohjanmaan kauppiaiden ja talonpoikien väliset kauppa- ja luottosuhteet 1765-1809, 1967) (Nils Erik Villstrand)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi