Mahlamäki, Rainer Tillbaka

Mahlamäki, Rainer Allan (f. 12/6 1956 Ilmola), arkitekt. Mahlamäki har tillsammans med kollegan Ilmari Lahdelma (f. 1959) gjort sig känd genom en modernistisk träarkitektur med ett individuellt formspråk. Till deras främsta verk räknas Finlands skogsmuseum och informationscentret Lusto i Punkaharju (1994, tillbyggnad 2005) och Kaustby centrum för etnografisk konst (1997). I dessa byggnader kombineras lätt bruntjärade träfasader och spjälverk med noggrant utstuderade stålkonstruktioner. Bland övriga projekt kan nämnas ålderdomshem i Hausjärvi (1986) och Ilmola (1993), tillbyggnader till Tammerfors universitet (jte Matti Seppänen 1995) och Helsingfors universitet (Physicum 2001), Vasa stadsbibliotek (2001) samt service- och verksamhetscentret för synskadade (Iiris 2003), flera av dem erhållna genom segrande tävlingsförslag. Byrån har även ritat ett flertal bostadsbyggnader i huvudstadsregionen och i Rotterdam, Holland. Mahlamäki har sedan 1997 tjänstgjort som professor i modern arkitektur vid Uleåborgs universitet. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg