Lundström, Carl August Tillbaka

Lundström, Carl August (f. 24/7 1844 Karleby, d. 21/11 1914 Hfrs), läkare och entomolog, med.o.kir.dr 1886. Lundström anställdes på patologiska institutionen, där han bl.a. till följd av koleraepidemin 1893 och 1894 höll demonstrationskurser om kolerabakterien ( Vibrio cholerae). Han räknas därmed till bakteriologins föregångsmän i Finland, trots att den första professuren i detta ämne inrättades först 1911. Åren 1896-1903 var Lundström tf. e.o. professor i hud- och könssjukdomar vid Helsingfors universitet, men blev utnämnd till professor först 1904 efter sin avgång. Efter pensioneringen detta år återupptog Lundström sitt intresse för naturen och speciellt insekterna. Hans entomologiska huvudarbete Beiträge zur Kenntnis der Diptheren Finnlands (10 bd, 1906-16) behandlar Finlands tvåvingar.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi