Lojander, Woldemar Tillbaka

Lojander, Woldemar (f. 29/3 1895 Fredrikshamn, d. 10/6 1963 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1925. Lojander var 1929-36 docent och 1936-62 professor i hygien vid Helsingfors universitet. Han innehade talrika förtroendeuppdrag; var bl.a. 1937-63 medlem av Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd och 1938-54 ordförande i hälsovårdsutskottet vid Mannerheims barnskyddsförbund. Lojander hade även internationella uppdrag, bl.a. inom WHO som expert på medicinsk utbildning, och tillhörde dess Finlandskommitté. Han hade sanitetsöverstelöjtnants grad och var under vinterkriget Högkvarterets hygieniker. Under fortsättningskriget handhade han inspektionen av de sanitära förhållandena i lägren för krigsfångar och lyckades effektivt bidra till att bekämpa en hotande fläcktyfusepidemi. - Hans dotter, pol.dr (2001) Catharina Lojander -Visapää (f. 1953), har forskat i tvåspråkighet, bl.a. som forskare vid Svenska litteratursällskapet 1997-2004.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg