Lodenius, Staffan Tillbaka

Lodenius, Ben Staffan (f. 13/12 1947 Hfrs), arkitekt, son till Erik Lodenius. Han utexaminerades 1975 från Tekniska högskolan och är sedan 1968 tillsammans med bl.a. Eric och Gunnel Adlercreutz delägare i Arkitektbyrå A-Konsult. Under 1980- o. 90-t. tjänstgjorde Lodenius som speciallärare och tf. professor vid Tekniska högskolan och har sedan 1999 innehaft professuren i samhällsplanering vid Tammerfors tekniska universitetet.

Lodenius är i sin yrkesverksamhet en generalist, som inom markanvändningsplaneringen arbetat på alla nivåer från regional utveckling till näromgivning, och i olika sektorer från bevarande av kulturmiljöer till utvärdering av trafikanläggningar. Huvudvikten har dock legat på översikts- och detaljplaneringar av bostads-, centrum- och arbetsområden i ett trettiotal kommuner över hela landet. Många uppdrag har erhållits genom arkitekttävlingar. Lodenius har deltagit aktivt i den offentliga debatten kring stadsbyggnadsfrågor. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg