Lindström, Tuija Tillbaka

Lindström, Tuija (f. 5/5 1950 Kotka), fotokonstnär. L. inledde med journaliststudier vid Tammerfors universitet, men flyttade 1975 till Sverige där hon blev intresserad av fotokonstens möjligheter. Hon studerade först vid GFU:s fotoskola i Stockholm 1979 och inledde 1981 sina studier vid Konstfackskolan, därifrån hon utexaminerades 1984. L. stannade i Sverige och blev redan på 1980-t. en uppburen konstnär där.

Människokroppen och landskapet har varit två poler i L:s konst. Hon utmärkte sig tidigt med sina lyriska svart-vita, nästan skrämmande vackra fotografier och sitt mjukt feminina språk, bl.a. sensuella naketmotiv och barnmotiv - ofta inspirerade av hennes egen barndom - och framstod som en pionjär inom den feministiska och postmoderna fotokonsten. På 1990-t. uppträdde hon också som videokonstnär (bl.a. The sleeping body, 1993, och Bad weather, 1997) och skapare av installationer. L. har hållit utställningar i Sverige och andra länder fr.o.m. 1983 och i Finland - där hon framträtt mycket sparsamt - sedan 1987. Utställningen Harbour works i samarbete med Moderna dansteatern i Stockholm 1998 bestod av svart-vita fotografier och kortfilmen Far away. Motiven var hämtade från hamnar, övergivna industrilandskap m.m. i olika europeiska hamnstäder. En retrospektiv utställning Look at us2 hölls i Liljevalchs konsthall i Stockholm 2004. Där visades bl.a. hennes film Love and death, som handlar om hennes egen sons tragiska död och den uppmärksammade landskapskollektionen Sandemar (1990) i en ny digital teknik. L. var 1992-2002 professor vid Högskolan för fotografi och film vid Göteborgs universitet (Fotohögskolan i Göteborg) samt har gästföreläst i många sammanhang i Finland och Sverige. Hon är idag (2004) bosatt på Öland. (J. Ehrenberg/T. Lindström, T.L., 1989; "Sandemar", 1991; T. Sandberg/L. Saari, "Harbour works/Far away", 1998; B. Nilsson/N. Östlind, T.L., "Look at us", 2004) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi