Lexell, Anders Johan Tillbaka

Lexell, Anders Johan (f. 24/12 1740 Åbo, d. 30/11 1784 S:t Petersburg), astronom och matematiker. Lexell blev 1763 docent i matematik vid Åbo akademi och utnämndes 1771 till professor i astronomi. Han deltog i de observationer av 1769 års Venuspassage som vetenskapsakademin i Petersburg hade satt i gång och bestämde utgående från dessa solens parallax med stor exakthet. Lexells förnämsta astronomiska bedrift var undersökningen av en kortperiodisk komet, upptäckt 1769, senare benämnd Lexells komet. Han var även en framstående matematiker; särskilt kan nämnas hans forskning rörande differentialekvationer. På 1970-t. uppkallades en asteroid efter honom.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), matematiker, astronomer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Astronomi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi