Lax, Henrik Tillbaka

Lax, Rolf Henrik Richard (f. 6/5 1946 Hfrs), politiker, viceh. 1972, dipl.ekon. 1973. Lax var 1973-82 verksam inom näringslivet och inledde sin politiska karriär som vice ordförande (1985-89) i Svenska folkpartiet. Han satt i riksdagen 1987-2004 och invaldes sistnämnda år i Europaparlamentet. Lax var 1993-2005 ordförande i Svenska Finlands folkting, som under denna tid påbörjade flera uppmärksammade kampanjer som syftade till att göra den svensktalande minoriteten känd för en större allmänhet. Utsågs 2005 till partiets kandidat i presidentvalet 2006.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi