Laurén, Christer Tillbaka

Laurén, Hans Christer (f. 3/7 1942 Hfrs), språkforskare, fil.dr 1972. L. har gjort sin akademiska karriär som professor vid Vasa universitet (tid. handelshögskola/högskola), där han 1970-75 var bitr. professor och sedan 1975 är professor i svenska språket. Vid Vasa universitet har han arbetat aktivt för att ge ämnet svenska språket en egen profil genom att satsa på forskning och undervisning i svenskt fackspråk och flerspråkighet och skapa internationella kontakter inom dessa områden. Med utgångspunkt i en modell hämtad från Kanada har L. i Finland introducerat språkbadet som en väg till flerspråkighet.

L. inledde sin vetenskapliga bana som traditionell filolog. Han skrev sin doktorsavhandling om Jöns Budde, Predikanten som översättare (1972). Även Den fornsvenska legenden om fru Karin (1973) behandlar översättning och handskrifter knutna till Vadstena kloster. Det filologiska intresset har senare fått stå tillbaka för språknormering, fackspråk och språkbad med skrifter som Normer för finlandssvenskan (1985), Från kunskapens frukt till Babels torn. En bok om fackspråk (tills. m. M. Nordman, 1987) och Språkbad. Forskning och praktik (1999). (Ann-Marie Ivars)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg