Landsbro Tillbaka

Landsbro, bro över Svartån n. om Karis centrum, vid den s.k. Kungsvägen mellan Åbo och Viborg. Där utkämpades 22/8 1713 en strid mellan en svensk avdelning på 500 man under överste Johan Stiernschantz och 13 200 ryssar - niotusen man infanteri, nästan fyratusen dragoner och trehundra kosacker. Försvararnas vänstra flank skyddades av Kyrksjön och den högra av Svartån. Fronten mellan sjön och åkröken var ca en km lång.

Det ryska kavalleriet gick till angrepp kl. 8 på morgonen, men satt av sedan det mötts av gevärseld från andra sidan ån och fortsatte striden till fots. Dragonerna gick därefter över vattendraget i n.o. och hotade den lilla svensk-finska styrkan i ryggen. Denna måste följaktligen dra sig tillbaka, och efter fyra timmars kamp forcerade ryssarna vadstället vid L. (själva bron var förstörd). En minnessten, huggen av Bertel Nilsson, restes 1934 på platsen. Ett stycke nedströms hade Carl Billsten 1639 byggt en masugn, som dock demolerades av ortsbor tjugo år senare. En ståtlig stenbro som byggdes 1847 revs 1958; den nuvarande bron är uppförd 1948.

Landsbro

Landsbro. Den gamla stenbron med sex valv byggdes i mitten av 1800-t. på det ställe där Kungsvägen korsar Svartån, men revs ett sekel senare för att möjliggöra en sjösänkning. Foto. Schildts bildarkiv.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi