Laine, Jarkko Tillbaka

Laine, Jarkko Aarre Juhani (f. 17/3 1947 Åbo, d. där 19/8 2006), författare och översättare. Laine publicerade en lång rad diktsamlingar efter debuten med Muovinen Buddha (1967). Han var en av de ledande finska undergroundpoeterna, som suveränt anknöt till den urbana stadskulturens flimrande bildspråk. Ett urval, Runot 1967-87, visar hans förmåga att ur det vardagsnära bygga upp starka lyriska helheter med en absurd grundton. Bland senare böcker märks Tämä yö on taikayö (2005). En drastisk humor ger hela produktionen dess särprägel. Hans dikter har översatts till många språk och själv tolkade han svensk, tysk och engelsk poesi till finska. Laine var redaktionssekreterare vid Parnasso 1969-87 och tidskriftens chefredaktör 1988-2002. Han engagerade sig även fackligt, bl. a. som ordförande i Suomen kirjailijaliitto 1988-2002, och deltog flitigt med polemiska inlägg i kulturdebatten. (Gustaf Widén/red.)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 20.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 20.06.2011 av Johan Lindberg