Krook, Tor Tillbaka

Krook, Tor (f. 14/5 1893 Närpes, d. 15/5 1970 Karleby), präst och skriftställare, teol.dr 1932. Krook var 1922-34 kaplan och 1934-64 kyrkoherde i Karleby. Som kyrkohistoriker ägnade han sig särskilt åt studiet av pietismens historia i Österbottens svenskbygder; bland hans arbeten märks Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet (2 bd, 1931) och biografier över Jonas Lagus (1947) samt Anders Chydenius (1952). Krook var engagerad inom fredsrörelsen, de frisinnade samhällssträvandena och nykterhetsarbetet. Hans Minnen utgavs postumt 1973.

Hans bror, skolrådet (1966) Ragnar Krook (1899-1967), var 1936-66 rektor för Vasa svenska lyceum.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg