Krook, Bruno Tillbaka

Krook, Gustaf Bruno (f. 20/9 1883 Ekenäs, d. 17/6 1954 Bad Homburg, Tyskland), industriman, bergsråd, avlade 1907 ingenjörsexamen vid tekniska högskolan i Karlsruhe. Krook var 1912-29 anställd vid Wilhelm Schaumans fanerfabrik i Jyväskylä, från 1917 som dess vd. Han var 1930-32 direktör för ett fanerföretag i Litauen, 1933-38 direktör vid Aug. Eklöf Ab i Borgå och 1938-44 vd för Svartå bruks Ab och Tykö bruks Ab. 1945 blev Krook styrelseordförande i Wilh. Schauman Ab. Han var 1945-52 ordförande i Finlands fanerindustriförbund och innehade en mängd andra förtroendeposter i näringslivet.

Hans dotter, Stina Krook-Nicolaisen (1919-87) instiftade 1977 en kulturfond (Stina Krooks stiftelse), vars syfte är att stöda och främja bild- och scenkonst med särskilt beaktande av den svenska befolkningsgruppen i Finland. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela stipendier, understöd och pris åt enskilda personer och institutioner.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), företagsledare, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Industri
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg