Kristina TillbakaKristina (född 8/12 1626 Stockholm, död 19/4 1689 Rom), drottning av Sverige, dotter till Gustav II Adolf. Under Kristinas minderårighet undertecknade hennes förmyndarregering 1640 stiftelseurkunden till det nya universitetet i Åbo. Drottningen finns avbildad på titelsidan till den första finska helbibeln från år 1642 som Sverige, Götes och Vendes drottning samt storfurstinna till Finland m.m. Under Kristinas egen regering 1644-54 kulminerade som en följd av den svenska krigsekonomin godsavsöndringarna till adeln och kronans finanser råkade i oreda. I vårt land hörde 1654 drygt 17 000 skattehemman till olika förläningar (länsväsen) i s. och mellersta Finland, vilket utgjorde 3/5 av totalantalet hemman. Kristina ställdes inför växande svårigheter på det inrikespolitiska planet och förverkligade slutligen sitt länge närda beslut att abdikera. Hon lämnade riket, övergick till katolicismen och slog sig ned i Rom. (C. Weibull, Drottning Christina, 1931, 3:e uppl. 1961; V. Heyman, Christina, 1959; S. Stolpe, Drottning Kristina, 2 bd, 1959-61; M. Klinge/L. Kolbe,/M-L. Nevala/P. Setälä, Drottning Kristina: sin tids europé, 1990)


Kristina.jpg

Kristina avbildad på titelbladet till den första finska helbibeln, utgiven 1642, kopparstick av Sigismund von Vogel efter Johan Neander. Foto. Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), drottningar, svenska tiden, stormaktstiden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 31.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi