Koskenniemi, Martti TillbakaKoskenniemi, Martti Antero (f. 18/3 1953 Åbo), jurist, jur.dr 1989. K. tjänstgjorde 1978-96 inom utrikesförvaltningen och var 1992-96 docent i internationell rätt vid Helsingfors universitet samt blev sistnämnda år professor i ämnet; utnämndes 2004 till akademiprofessor för en femårsperiod. Han har snabbt uppnått positionen av en ledande teoretiker inom den internationella rätten; bland arbeten märks doktorsavhandlingen From apology to utopia (1989), Kansainväliset pakotteet ja Suomi (1994) och framför allt The gentle civilizer of nations (2002), som granskar den internationella rättens utveckling från 1870 till 1960 ur en historiefilosofisk synvinkel.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg