Korhonen, Auli Tillbaka

Korhonen, Auli Marja (f. 28/2 1955 Hfrs), målare, skulptör, bildkonstnär. K.orhonen studerade 1974-78 vid Finlands konstakademis skola och 1980-82 vid Kgl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon är känd för sina ofta meditativa reliefer av vitmålat trä, ljus-ruminstallationer, performanser (ljus-rum-dans), målningar i olja och kalkfärg, skulpturer av trä och metall samt glas i kombination med sten och trä. Korhonen har deltagit i en rad tävlingar om offentlig utsmyckning. Hon har utfört bl.a en tegelrelief för köpcentret i Malm 1987, träreliefer i Kervo kyrka 1993, en installation i Borgå nya bibliotek, en utomhusrelief till Kervo församlingshus, en privat trädgårdsskulptur av glas och granit på Brändö (Hfrs). Korhonen undervisade i freskomåleri vid Finlands konstakademis skola 1981 och 1985. Hon var 1986-89 stiftande medlem av och ledare för konstskolan MAA. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), skulptörer, målare (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg