Konstnärsgillet i Finland Tillbaka

Konstnärsgillet i Finland (Suomen taiteilijaseura) är sedan 1952 de finländska yrkeskonstnärsförbundens centralorganisation. Medlemsorganisationer är Finlands bildkonstorganisationers förbund, Finlands konstgrafiker, Finska bildhuggarförbundet, Muu, Målarförbundet och Förbundet för fotografiska konstnärer (gr. 1989). Det totala medlemsantalet är ca 2 800 (2010) och inkluderar finländska bildkonstnärer från målare och skulptörer till konstgrafiker och multimediakonstnärer.

Konstnärsgillet i Finland grundades redan 1864 med ursprungligt ändamål att främja konstnärliga och litterära strävanden. Gillets första ordförande i 25 års tid var Zachris Topelius, förste hedersmedlem J.L. Runeberg, vars födelsedag är Konstnärsgillets årsdag. Enligt 1874 års stadgar var gillet indelat i loger av arkitekter, målare, skulptörer, författare, skådespelare och musikutövare. Som bildkonstnärernas intresseorganisation tog gillet bl.a. initiativet till uppförandet av Helsingfors konsthall på 1920-talet. (invigdes 1928). Idag främjar och bevakar förbundet bildkonstnärernas yrkes-, sociala- och ekonomiska intressen samt tar ställning till aktuella konstnärs- och kulturpolitiska frågor, såsom statens konstbudget och inköp av offentliga konstverk. Gillet har under senare decennier aktivt deltagit i förbättrandet av konstnärernas rättsliga och ekonomiska villkor bl.a. genom stipendiesystem, konstnärspensioner och visningsersättningar. Konstnärsgillet i Finland jämte medlemsförbund grundade 1987 de visuella konstnärernas upphovsrättsförening Kuvasto. Det äger ateljébyggnader i bl.a. Hagalund, Åggelby och Vallgård samt utomlands i Aten, Grassina (Florens) och Marbella i Spanien. Konstnärsgillet driver även ett konstgjuteri i Hertonäs och ett stenhuggeri i Tattarmossen i Hfrs. Under Konstnärsgillet i Finland. arbetar vidare konstförlaget Kustannus Oy Taide och konsttidskriften Taide-lehti, som har utkommit sedan 1959. Konstbokhandeln i Ateneum drivs av förlaget Taide.

Konstnärsgillet bedriver utställningsverksamhet i Finland och utomlands. I Finland ordnar gillet de vart tredje år i tur och ordning återkommande Finska konstnärers utställning, Finska konstens triennal och De ungas utställning. Konstnärsgillet upprätthåller kontakter med en rad internationella bildkonstorganisationer och konstnärsutbyte med Estland. (K. Koroma, Suomen taiteilijaseura - K. 1864-1964, 1964) (Bengt von Bonsdorff, uppdaterat av red, 19.9.2010)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi