Konstitutionella arbetarförbundet Tillbaka

Konstitutionella arbetarförbundet, icke-socialistisk arbetarorganisation, gr. i Hfrs efter storstrejken 1905. K. hade enligt sina stadgar till ändamål att arbeta för utjämnandet av klassmotsättningarna genom politiska och sociala reformer i strängt demokratisk anda. Förbundet var formellt tvåspråkigt, men i praktiken dominerade svenskan; 9/10 av medlemmarna var svenskspråkiga. Medlemskåren bestod av kroppsarbetare, småföretagare och lägre tjänstemän, vartill även ett antal akademiskt bildade personer deltog i verksamheten. Till förbundet hörde lokala föreningar, både svensk- och finskspråkiga, på flera orter i s. Finland; störst var Helsingfors konstitutionella arbetarförening (gr. 1906), som utförde ett betydande arbete på det kommunala planet. Förbundet (som hade intima relationer till Arbetets vänner och Svenska folkpartiet) uppställde till en början egna lantdagskandidater, som upptogs på Svenska folkpartiets och ungfinska partiets listor. En av K:s representanter, typografen F. Ahlroos, invaldes i den första enkammaren, och senare satt även Helsingforsföreningens mångårige ordförande (1906-14), skolmannen Mårten Holmberg i lantdagen en kort tid.

Efter 1910 började den konstitutionella arbetarrörelsen småningom avmattas; sedan Finland blivit självständigt ökade aktiviteten åter temporärt. Beslut om förbundets upplösning fattades 1930, varefter dess tillgångar delades mellan skyddskårerna i Hfrs och Borgå. (H. Holmberg, Den konstitutionella arbetarrörelsen i Finland, Hist. o.litt.hist. studier 12, 1936)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg