klimat Tillbaka

klimat. K. i Finland kan karakteriseras som kallt och fuktigt, en blandning av kontinentalt och maritimt k., där de maritima inslagen dock överväger. Milda luftströmmar från Nordatlanten och havets närhet gör, att årsmedeltemperaturen (varierar mellan 6 °C på Åland och -3 °C i n. Enontekis) överstiger medeltemperaturen med 6 °C på motsvarande breddgrader globalt sett. De dominerande s. och s.v. vindarna inverkar vintertid höjande på temperaturen, men motverkas av högtryck som härstammar från n. Ryssland. Sommartid har de östliga luftströmmarna rakt motsatt effekt.

Vindhastigheten är i allmänhet låg, i medeltal 2-4 m/sek. i inlandet och 5-7 m/sek. vid kusterna. Mest utpräglat är havsklimatet vid sydvästkusten och i n. Lappland, medan det mest renodlade inlandsklimatet står att finna i mell. Lappland och vid östgränsen. K:s kontinentalitet ökar med avståndet från havet. Faktorer som påverkar klimatet lokalt är sjöar, myrmarker och skogar, men även höjdskillnader i terrängen har sin inverkan på det lokala klimatet.

Årsamplituden (skillnaden mellan medeltemperaturen i juli och februari) är i regel 23-26 °C; minst på Åland (20 °C) och störst i Enontekis (28 °C). Medeltemperaturen kan i s. och mell. Finland under de varmaste sommarmånaderna stiga till 21-22 °C, medan vinterns kallaste månader i landets n. delar kan ha medeltemperaturer mellan -22 °C och -25 °C. De högsta dagstemperaturerna sommartid är 30-33 °C, i skärgården under 30 °C. Den högsta dagstemperatur som hittills uppmätts i Finland, 37,2 °C, noterades vid Joensuu flygplats i Libelits 29/7 2010. De lägsta temperaturerna, -45 till -50 °C, förekommer i n. Finland (finländska köldrekordet, - 51,5 °C, uppmättes i januari 1999 i Kittilä); i landets övriga delar är köldextremen mellan -35 och -40 °C, utom i s.v. och i skärgården, där temperaturer lägre än -33 °C inte förekommer. Skillnaden mellan ytterlighetsvärdena är sålunda ca 60 °C i s.v. och ca 80 C° i Lappland.

Vintern (dygnets medeltemp. under 0 °C) varar i landets kallaste delar i medeltal 225, i Egentliga Finland och Västnyland 140 och i yttersta havsbandet i s.v. 100 dagar. Årstidsvariationerna i dagens längd är stora beroende på landets nordliga läge. Den längsta dagen räcker i s. 19 h och den kortaste 6 h. Utsjoki har midnattssol i 73 dagar, medan polarnatten, kaamos, här varar 51 dagar. Nederbörden uppgår i de regnrikaste s. delarna av landet till 750 mm om året, på sjöplatån till 700-550 mm och i n. Lappland till ca 400 mm. Nederbörden fördelar sig ojämnt under året, minst är nederbörden mellan februari till maj, 20-40 mm per månad. De rikligaste nederbördsmängderna förekommer från juli till september; 60-80 mm per månad i medeltal. De största regnmängderna förekommer i juli, julirekord, 302 mm, har uppmätts 1934 i Laukas. I s.v. skärgården och vid kusttrakterna regnar det året om något mindre än i inlandet. Mest i form av snö faller nederbörden från november till mars-april. Snön blir liggande i s.v. 75-130, i ö. 130-200 och i n. 180-225 dagar. Snötäcket är vanl. tjockast i mitten av mars och smälter snabbt under några aprilveckor. I Lappland blir marken dock helt bar först i början av juni. Isläggningen sker ungefär samtidigt som snön faller, islossningen i april-maj. Se även Bottniska viken, Finska viken och Östersjön.

De olika månaderna behandlas under separata uppslagsord, som innehåller uppgifter om dagens längd, temperatur och nederbörd under månaden. (M. Hotakainen, Suomen säähistoria, 2010)
Klimatklimat. Finlands k. kan betecknas som kallt och fuktigt. De regionala variationerna är dock betydande. Diagram: Magdalena Lindberg.

klimat<i>medeltemp</i>i<i>feb.jpgklimat<i>medeltemp</i>juli.jpgregn.jpglumi.jpg

Kartor: Arttu Paarlahti.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.08.2011 av Johan Lindberg