Kimo, f.d. järnbruk i Oravais. Vid en fors i Kimo å anlade Peter Heijke 1703 en stångjärnshammare för tillverkning av grövre och finare smiden. Bruket stod under stora ofreden, varefter driften återupptogs 1723 och 1732 utvidgades med en andra stångjärnshammare och 1736 med en masugn i Oravais. Bruket gick på 1700-talet genom många händer och ägdes under ett knappt sekel, 1783-1875, av den kända bruksägardynastin Björkman/Björkenheim, varefter driften nedlades 1891. Den forna masugnsbyggnaden erhöll 1885 en ny ägare och inrättades till yllespinneri (Oravais fabrik). Verksamheten på Kimo fortsattes med såg- och kvarnrörelse samt elverksrörelse, sedan ett kraftverk byggts i ån 1922. Bruket inköptes 1962 av Oy Keppo Ab, som avvecklade sågverksrörelsen och i stället inrättade en stor minkfarm. Bolaget Kimo bruk Ab fusionerades 1969 med Oy Keppo Ab, nuv. KWH-koncernen Ab. Den gamla bruksmiljön har pietetsfullt bevarats. (K. bruk 1703-2003, red. H. Wester, 2003; E. Engström, Hit ledde Järnets väg, 2003)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi